Zwolle

Cibap

Cibap is de toonaangevende vakschool waar talentvolle studenten worden uitgedaagd uit te blinken als toekomstig beroepsbeoefenaar. De studenten worden aangemoedigd door vak- en didactisch bekwame onderwijsgevenden om hart, hoofd en handen in te zetten en zich te ontwikkelen in een uitdagende en praktijkgerichte leeromgeving. Cibap wil daarmee studenten stimuleren om zelfstandig te communiceren, na te denken en te handelen en zich zo te ontwikkelen tot zelfredzaamheid.

Cibap verbindt zich actief met de omgeving en de samenleving vanuit de overtuiging dat een ‘op beroepsinhoud gebaseerd netwerk’ een meerwaarde heeft voor het onderwijs. De school vervult een zelfstandige, krachtig sturende en daarmee dienende schakelfunctie in dat netwerk. Cibap gelooft in co-creatie met het creatieve beroepenveld waar de 21ste ‘century skills’ nodig zijn.

Contact