Over INN’regio Zwolle

A2 business heeft in 2014 succesvol het concept ZON’regio Zwolle in de markt gezet, sinds juni 2022 gaan we verder onder de naam INN’regio Zwolle. Ons doel is de economie in Regio Zwolle te versterken door brede netwerkvorming te stimuleren en kennis te delen. Positieve bijdrage leveren aan de beeldvorming  van de regio als aantrekkelijk, innovatief, toekomstbestendig woon/werk-klimaat.

INN’regio Zwolle is onderscheidend door verbinding te leggen tussen overheid, onderwijs-en kennisinstellingen en ondernemers, cultuur en zorg. Dit doen wij door: een magazine, online propositie, bedrijfsbezoeken en events gekoppeld aan relevante regionale thema’s. Zo zijn wij sinds 2018 formeel als mediapartner aan het Regio Zwolle Congres gekoppeld en organiseren wij sinds 2020 jaarlijks de verkiezing Studentondernemer van het jaar.

Magazine

Ons magazine verschijnt twee keer per jaar en gaat per post naar zo’n 5.000 geselecteerde adressen van bedrijven, overheid- en onderwijsinstellingen en relevante leestafels in Regio Zwolle. De redactionele invulling komt tot stand met medewerking van afgevaardigden uit de 4 O’s en bevat bedrijfsoverstijgende maatschappelijke thema’s. Hiervoor is een adviesraad samengesteld om de onafhankelijkheid te borgen. De deelnemers van de adviesraad vind je in een van onze magazines.
Naast de redactionele content bevat het magazine (print en online) partner artikelen

Gekoppeld aan de verschijning van het magazine organiseren wij een release/kennis event op een hierbij passende locatie, telkens in een andere gemeente binnen de regio’s.

Wij zijn altijd op zoek naar mogelijkheden voor verbreding/verdieping binnen ons platform, in samenspraak met de adviesraad.

Social Media

Het concept INN’regio Zwolle is ook online duidelijk zichtbaar op Facebook, LinkedIn en Instagram.

Netwerk

Er zijn meerdere contactmomenten mogelijk middels bedrijfsbezoeken (altijd kennissessies) bij parels in Regio Zwolle. Partners van INN’regio Zwolle kunnen voor eigen bijeenkomsten, kennissessies of rondleidingen het netwerk van INN’regio Zwolle uitnodigen.

INN Twente

Dit concept hebben wij in 2016 ook in Twente (14 gemeenten) succesvol in de markt gezet. Zie voor meer info www.inntwente.nl

Ons team