Upgrade Jezelf Regio Zwolle

Het is tijd voor een upgrade van de arbeidsmarkt in Regio Zwolle. Daarom is Upgrade Jezelf Regio Zwolle opgericht: een initiatief van de twintig samenwerkende gemeenten van Regio Zwolle en ontstaan vanuit de Human Capital Agenda. Die agenda is gericht op het investeren in mensen. Binnen de negen sectortafels van Upgrade Jezelf Regio Zwolle zijn afspraken gemaakt tussen werkgevers, onderwijs en het UWV. 

Upgrade Jezelf gelooft in investeren in mensen en in het optimaal benutten van ieders talent. Om te kunnen groeien hebben we ál het talent nodig. Ongeacht opleidingsniveau, leeftijd, loopbaan en relatie tot de arbeidsmarkt. Alleen dan ontstaat er een krachtige en vitale arbeidsmarkt die tegen een stootje kan. Daarom roept Upgrade Jezelf werkgevers en werknemers op om in beweging te komen. Dit begint bij werkgevers, door te investeren in (toekomstige) werknemers en om hen te upgraden. Oftewel: je talenten ontdekken, nieuwe kennis opdoen en vaardigheden aanleren, bijvoorbeeld door her-, bij- of omscholing. Upgrade Jezelf Regio Zwolle helpt hierbij.

Met een platform vol inspirerende verhalen, handige tools, een netwerk van specialisten en een financieel steuntje in de rug vanuit het Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Upgrade Jezelf vraag werkgevers, mkb’ers, zzp’ers om in beweging te komen en dit initiatief te steunen. Gebruik  tools, vertel ook je verhaal en inspireer anderen. Zo gaan we in Regio Zwolle van praten naar dóén en groeien we naar een vitale en veerkrachtige arbeidsmarkt.