1 minuut
)
Ondernemen

‘Bij De Pensionado’s krijgen gepensioneerden gewoon betaald’

‘Als we de cijfers van het CBS mogen geloven, komt er een enorm vacuüm op de arbeidsmarkt op ons af. Laten we dus vooral de talenten van gepensioneerden benutten’, stelt Cor Spronk, die De Pensionado’s oprichtte.

‘De Pensionado’s is de uitvoeringsinstelling van de doorwerkregeling. Die houdt in dat het voor een gepensioneerde mogelijk wordt om op flexibele basis buiten dienstbetrekking werkzaamheden te verrichten voor zijn opdrachtgever. De gepensioneerde wordt bij ons een soort freelancer zonder dat hij een eigen bedrijf hoeft te starten. Het is natuurlijk heel bijzonder dat als iemand gepensioneerd is en aan het werk wil, die dat ineens als vrijwilliger moet doen. Bij De Pensionado’s krijgen ze gewoon betaald’, vertelt Cor.

Om De Pensionado’s een goede basis te geven, ging Cor in gesprek met zijn accountantsbureau KroeseWevers. Daar kwam hij in contact met belastingadviseur Daphne Roetgerink die met hem de doorwerkregeling doornam: ‘Zowel de werkgever als de gepensioneerde zitten niet te wachten op gedoe. Ondernemers zijn vaak bang dat als ze mensen in dienst nemen, ze gebonden zijn aan allerlei wet- en regelgeving. Het is daarom heel belangrijk dat je daarin transparantie biedt. Wij kijken bij KroeseWevers hoe we dit soort initiatieven mogelijk kunnen maken’.