1 minuut
)
Onderwijs

Regio Zwolle houdt logistiek talent aan boord

Regio Zwolle is met onder meer Havenbedrijf Port of Zwolle een trekpleister voor zeevaart- en ander logistiek talent. Met verschillende initiatieven voor het werven en scholen van mensen versterkt de regio die aantrekkingskracht. Paul Veld (aanjager Sectortafel Transport en Logistiek van Upgrade Jezelf – Regio Zwolle) en Marcel Roelofs (onderwijsmanager bij STC Group, de onderwijs- en kennisinstelling voor scheepvaart, transport en havenindustrie) vertellen erover in ons magazine.

‘De havens in Zwolle, Kampen en Meppel hebben aantrekkingskracht op potentiële studenten van het Scheepvaart en Transport College (STC Group), vertelt Marcel. ‘Bij de zeevaartstudenten hebben we momenteel 20 procent extra instroom. Dat komt onder meer door de toenemende bekendheid van Port of Zwolle.’

Speciaal voor mensen die ‘aan de zijlijn staan’ en in de logistiek aan de slag willen, is het voorschakeltraject Logistiek Medewerker bedacht. Het is kosteloos voor de deelnemers en wordt gefinancierd vanuit Upgrade jezelf Regio Zwolle in combinatie met een bijdrage vanuit het bedrijfsleven (cofinanciering). ‘Dit programma is ontwikkeld door Deltion College in samenwerking met het Werkgeversservicepunt (WSP) Regio Zwolle. Het is een succes; veel deelnemers blijven werken bij de betreffende werkgever’, vertelt Paul.